Partiflu

Partikulek fluido batean eta eremu magnetiko batean duten portaerari buruzko ikerketa. Simulazio fluidikoak eta magnetikoak, eta horien karakterizazioa.